OHSAD ve Acıbadem Üniversitesi İşbirliği ile Sağlık İşletmelerinde Satın Alma ve Depo Yönetimi Eğitimi Düzenleniyor.

OHSAD ve ASEGEM (Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Geliştirme Merkezi) işbirliği ile 29 Şubat-7 Nisan 2016 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsünde, Sağlık İşletmelerinde Satın Alma ve Depo Yönetimi Eğitimi düzenleniyor.
Satın alma ve tedarik zinciri yönetiminin temel prensipleri ve süreçlerine ilişkin detaylı bilgilerin verileceği eğitimde, katılımcıların aynı zamanda stratejik karar alabilme ve çözüm odaklı çalışabilme konularında yetkinliklerini geliştirmeleri de hedefleniyor. 6 hafta sürecek eğitimin ardından katılımcılara “Sağlık İşletmelerinde Satın Alma ve Depo Yönetimi Programı çerçevesinde sertifika verilecek.
Sağlık işletmelerinde uygun tedarikçi bulma ve tedarik zinciri, satın alma, lojistik yönetimi, depo ve stok yönetimi gibi konuların yanı sıra ticaret hukuku, vergi uygulamaları, mali mevzuat ve analiz gibi konuların yer aldığı eğitimde katılımcılar, program çerçevesinde saha incelemesi yaparak yerinde eğitim alabilecek.
25 kişi olarak belirlenen Sağlık İşletmelerinde Satın Alma ve Depo Yönetimi Sertifika Programına, satın alma, muhasebe ve finans bölümü yönetici ve çalışanlarının yanı sıra stok yönetimi, lojistik, depo, tedarikçi ilişkileri alanlarında çalışan kişiler ve yöneticiler katılabilecek.
Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın eğitim koordinatörlüğünde verilecek Sağlık İşletmelerinde Satın Alma ve Depo Yönetimi Sertifika Programında yer alan eğitmenler şu şekildedir: Prof. Dr. Murat Erdal, Prof. Dr. Barış Sipahi, Doç. Dr. Serhat Yanık, Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Dr. Mehmet Saygılı, Arş. Gör. Adil Ünal, Hakan Evsine, Nurten Altıner, Osman Morgül, Zekeriya Avşar.