II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinde Sürdürülebilir kaynak yönetimi

Sürdürülebilir kaynak yönetimi bu platformda tartışılacak:
II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinde…

Uluslararası Katılımlı II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, 7-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya Susesi Luxury Resort Belek’de gerçekleşecek. Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün başkanlığında düzenlenecek Kongre, Tıbbi tedarik zinciri ve stok yönetiminde zaman, mekân ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanımı tartışılacak.

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin içeriğinin bu yıl akademik bildiriler ve kurslarla zenginleşeceğini söyleyen Kongre Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Ülkemizde bu konuda ilerleme kaydeden kurumların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, olması gereken sistemler, teknolojiler ve pilot uygulamaların sağlık yöneticileri ile paylaşılması, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalarla sağlık yöneticilerinin bir araya gelmesi bu kongrenin öncelikli amacını oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği Medikal Tedarik Zinciri Fuarı’nın kullanıcılarla hizmet sağlayıcıları bir araya getiren iyi bir platform olduğuna değinen Erdöl, kongrenin de satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımını sağlayacağını ifade etti.

Kaynakları verimli kullanarak kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmamın hedeflendiği etkinliğin üç ana amacını bilgi paylaşımı ve eğitim, etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi ve ARGE ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi konuları oluşturuyor.

Bilgi paylaşımı ve eğitim: Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı

Etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi: Tıbbi tedarik zincirinde para, zaman ve mekan israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması

ARGE ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi: İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması