Sağlık Turizminde Büyük Fırsatlar Ülkesi; Pakistan

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Pencap Hükümeti arasında yapılan; “Pencap Sağlık Sisteminin Dönüşümü Ortak Eylem Planı Mutabakat Zaptı” gereğince 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Pakistan Pencap Eyaleti Lahor kentinde PAKMEDICA Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarı ile Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu düzenlenecek.
Türkiye’nin stratejik önem arz eden sektörlerinden biri olan “Sağlık Turizmi” sektörünün de etkinliklerde aktif olarak yer alması planlanmaktadır. 200 Milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Pakistan ve 20 Milyon’luk şehri olan Lahor’da Sağlık Turizmi ciddi bir potansiyel barındırıyor.
Sağlık alt yapısı ve hizmet sunumu bakımından Türkiye’den çok geride olan Pakistan’da varlıklı kesim tedavi için ülke dışını tercih ediyor. Siyasi nedenlerle Pakistan’dan Hindistan’a gidişlerinin güçlüğü karşısında Pakistanlı hastalar tedavi için en çok İngiltere’ye gidiyor. İngiltere’nin ülkede Sağlık Turizmi konusunda ciddi faaliyetleri bulunuyor ki, bu da bu bölgenin Sağlık Turizmi alanında ciddi bir potansiyel barındırdığını teyit eder niteliktedir.
Türkiye Pakistan arasındaki dostluk, kadim bir geçmişe dayanmakla birlikte, bu dostluk iki ülke arasında ticari iş birliğine istenen seviyede yansımamıştır. Yapılacak bu etkinlikle Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımızın etkinliğe katılarak sağlık hizmetlerinde yaptıkları başarılı çalışmaları anlatmaları, ticari iş birlikleri fırsatları oluşturmaları ve nihai olarak gelişmiş ülkelere giden Pakistanlı Sağlık Turistlerini Türkiye’ye davet etmeleri beklenmektedir.
İki ülke arasında günlük düzenli uçuşlar yapılmakta olup, ülkemize tatil amaçlı gelen Pakistanlı turist sayısı her geçen gün artış göstermektedir.