Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi tedarik zincirinin tüm paydaşlarını bir araya geliyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş:
“Tedarik zinciri ve stok yönetiminde zaman, mekân ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması en önemli konudur. Ülkemizde bu konuda ilerleme kaydeden kurumların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, olması gereken sistemlerin, teknolojilerin ve pilot uygulamaların sağlık yöneticileri ile paylaşılması, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalarla sağlık yöneticilerinin bir araya gelmesi bu kongrenin öncelikli amacını oluşturuyor”

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, üçüncü kez tıbbi tedarik zincirinde etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi için sağlık yöneticileri ile ürün ve hizmet sunucularını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile şehir hastanelerinin tedarik zinciri, yerelleşme yol haritası ile tıbbi tedarik zinciri yönetim modellerinin gündeme alınacağı kongre, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında, Antalya Susesi Luxury Resort Belek’te yapılacak.

Uluslararası katılımlı III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı
Tarih:
7-9 Aralık 2017
Yer: Antalya Susesi Golf Resort Belek