III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi tedarik zincirine çok yönlü bir bakış açısı getirecek

III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı yoğun içeriği ile tedarik zincirine çok yönlü bir bakış açısı getirecek. Kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için gelişmelerin ve ortak çözümlerin konuşulacağı Kongre, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında, Antalya Susesi Luxury Resort Belek’te gerçekleşecek. Kongre ve fuarın yanı sıra çalıştaylar, paneller ve eğitimlerle de yoğun bir program içeren etkinlik; satın alma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği bir platform olacak.

Sağlık Bakanlığı, SGK ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin destek ve işbirliği ile gerçekleşen kongrenin içeriği ise şöyle:
• Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri
• Tıbbi Tedarikte Yeni Trendler Ve Dönüşümler
• Etkin Finans Yönetimi (Maliye Bakanlığı, ÇSGB)
• Tedarik Zinciri Yönetiminde IT Çözümleri
• Mevcut Mevzuat Uygulamaları Ve Geliştirme Önerileri
• Kamu Hastaneleri Uygulamaları
• TİTCK Uygulamaları
• Üniversite Hastanelerinin İşletme Problemlerinde Tıbbi Tedarik Boyut
• Şehir Hastanelerinin Tıbbi Tedarik Zinciri Uygulamaları Ve Finansal Sürdürülebilirlik
• Tıbbi Tedarikte Yerelleştirme, SEYK, Ar-Ge (BSTB, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK)
• Deneyim Paylaşımları
• Ödeme Sorunları
• Çözüm Önerileri
• Akademik Bildiri Sunumları
• Çalıştaylar
• Kurslar
Uluslararası katılımlı III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı
Tarih: 7-9 Aralık 2017
Yer: Antalya Susesi Golf Resort Belek