III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi tamamlandı

III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, SGK, KİK ve ilgili STK temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

Açılış Konuşmasında; yeni bir dinamizm ile bütünleşik bir sistem oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Eyüp Gümüş, ‘Sağlık Market’ vizyonundan bahsederek Sağlık Bakanlığının alımlarında daha merkezi bir yapının kurgulandığını ifade etti.

III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, 7 Aralık’ta, Antalya Susesi Luxury Resort Belek’te başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş olmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir ve Üniversite Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın katılımı ile açıldı.

Satur ve Ekspotürk’ün organizasyonu ile yapılan Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, tıbbi cihaz tedarik zincirinden şehir hastanelerine, sağlıkta yerlileşmeden sağlık turizmine kadar birçok konuya değindi. Yeni bir dinamizm ile bütünleşik bir sistem oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Bakanlığımız 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile tüm yönetim yapısını yeniden şekillendirdi. İllerde 3’lü sistemi artık sağlık müdürlerinin koordinasyonunda… Kamu hastanelerimizin halk sağlığı birimimizin, genel müdürlüğümüzün ve diğer sağlık hizmetlerinin koordine edildiği bir yapıyı sağladık. 9 bine yakın yöneticimiz yeniden atanıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığının alımlarında ‘Sağlık Market’ ile merkezi bir yapının kurgulandığından bahseden Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Hakkari’de bir hastanemiz bir malı alırken zorlanabiliyor, yeteri kadar volümü olmuyor. Ankara ve İstanbul’da daha fazla volüm oluyor, periferde daha az volüm oluyor, fiyat farkları ortaya çıkabiliyor. Burada yine yerlilik oranlarında istenilen başarı sağlanamayabiliyor. Tüm bunları ortadan kaldırmak, teşvik mekanizmalarını güçlendirmek, yerli firmalarımızın ürünlerin kataloglara koymak açısından bir merkezi yapı kuralım” ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmi konusunda da çalışmaların olduğuna değinen Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Özel sektör, üniversite ve kamu hastanelerimiz hep birlikte içinde dünya çapında iş yapan, uluslar arası iyi sonuçları olan, yetenekli meslektaşlarımızın, sağlık ekiplerimizin olduğu hastaneleri de ön plana çıkarmak istiyoruz. Birçok ülkenin Türkiye’den beklentileri var. Türkiye’de ciddi tesisler ve insan gücü var. Türkiye sağlık turizmini ile bize komşu olan yaklaşık iki saatlik uçuş mesafesinde 500 milyonun üzerinde insan topluluğuna hizmet edebilir. Altyapılarını oluşturuyoruz. Fiyat politikaları, akreditasyon ve bu merkezlerin sertifikalarının verilmesini 2018 yılında tamamlayacağız. Bizden hizmet bekleyen 32 ülke ile de temasa geçeceğiz. Bu ülkelerin bir grubunun organ nakli talebi, bir grubunun genel cerrahi, bir grubunun plastik cerrahi, estetik cerrahi talebi var” dedi.

Açılışta konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, sürdürülebilir sağlık yönetimi için sınırlı kaynakların verimli kullanılması ve iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Sağlık Bakanlığının, SGK’nın, Üniversite Hastaneleri Birliğinin, özel sektörün, üniversitelerin, kamu temsilcilerinin yer aldığı bu kongrede tıbbi tedarik zincirinde zaman, mekan ve mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması konularını konuşacağız. Tıbbi tedarik zincirinde yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmak amacı ile düzenlenen kongrenin sektörün tüm bileşenleri için faydalı olmasını dilerim” dedi.

Sağlık kurumları ve üniversite hastanelerinde kaynak yönetimi anlamında tıbbi tedarikin önemine dikkat çeken Üniversite Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı, ise Kamu ile üniversite hastanelerinin sorunlarını birlikte çözmek ve ortak akıl birliği oluşturma gayretinde olduğuna değinerek kongrenin bu çabaların sonuca ulaştığı başka bir aşama olduğunu ifade etti.

Kongrenin ana unsurlarından olan ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün üretimden hastaya ulaşana, hatta hastanın kullanımı sürecine, implant dönemine kadar geçen sürede tedarik zincirinde yer aldığına vurgu yapan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, kongrenin kaliteli, kolay erişilebilir tıbbi cihaz teminine katkıda bulunacağını ifade etti. Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik açısından finans konusunda sıkıntı gördüklerini belirten Demir, kongrenin gündeminde yer alan ‘yerelleşme’ ve ‘tedarik zincirinde sağlık marketleri vizyonu’ olan iki unsurun izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından yeni bir açılım getirmesini beklediklerini ifade etti.