TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ VE FUARI (7-11 Aralık 2016)

 Tıbbi Tedarik Zincirinde yeni ürün, hizmet ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı, satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman alanlarında çalışanların eğitimi, tedarik zincirinde para, zaman, mekan israfının önlenmesine yönelik başarı örneklerinin paylaşılmasını amaçlayan bu kongre ile tüm sağlık yöneticileri ile tedarikçi firmalar bir araya gelecektir. 7-11 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da yapılacak kongreye 1.200 kişi sağlık yöneticisi ve medikal sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Ayrıca aynı ortamda; tıbbi cihaz, ilaç ve sağlık bilişimi firmalarının katılacağı Medikal Tedarik Fuarı yapılmaktadır.