Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı Başarıyla Tamamlandı

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, 18-22 Şubat 2015 tarihinde Antalya Susesi Otelde başarıyla tamamlandı.

Etkinlik, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun destekleri ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in liderliğinde tamamlandı. Sağlık hizmet sunumunda taşınır mal kullanımına ait inceleme, analiz, araştırma geliştirme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi hareketleri analiz ederek ülkemizin yükselen değerlerine katkı sağlamak amacı ile gerçekleşen kongrede, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi alanında önemli konular masaya yatırıldı.

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’ne uluslararası katılım
Şiddetli kış şartları, kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında aksamalara rağmen sektörün liderleri Antalya’da bir araya geldi. Uluslararası katılımcılar da dahil olmak üzere 500 kadar katılımcıyla gerçekleşen kongreye hava muhalefeti nedeniyle katılamayanlar sunumları internet sitesinden indirerek izleyebilirler.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda profesyonel ziyaret etti
Kamu ve özel sektörden çok sayıda profesyonelin ziyaret ettiği etkinliğin açılışını Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Zafer Çukurova, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özkan Ünal, Sağlık Bakan Danışmanı Metin Genç, Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sait Septioğlu yaptı. Kamudan çok sayıda daire başkanı ve bakanlık yöneticisi, genel sekreter, mali işler, satınalma ve stok takip uzmanlarının da bulunduğu etkinliğe üniversite yetkilileri ve özel sektör ve hastaneler de ilgi gösterdi.

Çok sayıda üniversite yöneticisi katıldı
Üniversitelerden Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Ankara Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Alper Cihan, Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci, İ. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Kazım Beşirli, Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Araman, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Özgün Enver, İstanbul Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. M. Bilgin Saydam ve çok sayıda üniversite yöneticisi katıldı.

Özel hastanecilerin satınalmacıları da etkinlikte bulundu
Özel hastanelerden Acıbadem Satınalma Direktörü Hakan Evsine, Medikal Park satınlama direktörü Mustafa Işık, Medipol Satınalma Direktörü Hüseyin Kılıç, Memorial Satınalma Direktörü Doğan Tatari ve çok sayıda satınalma direktörü katıldı.

Uçak seferlerinin iptal edilmesine rağmen beklenen katılım gerçekleşti
Başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, İstanbul Üniversitesi Rektörü V. Prof. Dr. Mahmut Ak olmak üzere yüzlerce katılımcı Uçak Seferlerinin yapılamaması nedeniyle havaalanlarından dönmek zorunda kaldılar.
Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, kalite artışı, yerli sanayinin katma değeri yüksek üretime geçmesi, ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmetleri sunumu ve halk sağlığı uygulamaları için de önemli bir konu olan Tıbbi Tedarik Yönetimi konusunda ilk defa yapılan bu kongre; ara dönemlerde yapılacak çalıştaylar ve ortak akıl toplantılarıyla, yılda bir de büyük kongre yapılarak devam edecektir.

Sonraki kongrede akademik bildiri sunumlarına da yer verilecek
İkincisi 2016 son baharında yapılacak II. Uluslararası Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinde bundan sonra akademik bildiri sunumlarına da yer verilecektir. Akademik bildiri kabul şartları, hakem heyeti ve yürütme kurulu hakkında bilgiler kongre internet sitesinden yayınlanacaktır.

Aynı ortamda yapılan tıbbi tedarik fuarı katılımcı firmaların yüzünü güldürdü
Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi kapsamında katılımcı firmaların ürün ve hizmetlerini daha aktif sergileyebilmeleri için resmi fuar kimliği ile açılan stant alanında firma temsilcileri ilk defa bu kadar fazla satınalma sorumlusu ve sağlık yöneticisiyle bir araya gelmekten dolayı son derece memnun oldular. Tüm katılımcı firmalar 2016 yılı için şimdiden rezervasyonlarını yaptırdılar.
Susesi Gibi kaliteli bir otel ortamında tıbbi tedarik firmaları ile satınalma sorumlularının 4 gün boyunca bir arada olmaları güçlü işbirlikleri için fırsat oluşturdu.

Finansal büyüklük bakımından 3. büyük sektör: Sağlık Sektörü
Bütçeden en büyük pay alan Eğitim ve Savunma sektöründen sonra gelen Sağlık Sektörü alanında gelişmiş ülkelerde pek çok kongre yapılıyor olmasına rağmen Türkiye’de ilk defa bu yıl bir Kongre yapılmış oldu.

Ekspotürk Fuar ve Organizasyon Firması tarafından gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Fuarı gelecek yıl daha büyük katılım, yabancı alım heyetleri ve tıbbi cihaz sektörünün öncü kuruluşlarının katkı ve işbirliği ile TOBB denetiminde KOSGEB destekleriyle yapılacak.

Sunumlar kongre internet sitesinden yayınlanacak
Hava muhalefeti nedeniyle veya başka bir sebeple kongreye katılamayan ilgililer www.tibbitedarikkongresi.org sitesinden sunumları indirip izleyebilirler.
Ayrıca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Dr. Zafer Çukurova moderatörlüğünde yapılan ‘Tıbbi Tedarik Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu ortak akıl toplantısı raporu hazırlanarak katılımcılara ve ilgililere dağıtılacaktır.