Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı 2016

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve T.C. İstanbul Üniversitesi destekleri ile düzenlenen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı, bu yıl sonbaharda gerçekleşecek.

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetiminde sektörün geleceğine yön vermek, amacı ile düzenlenen etkinliğin başlıca konu başlıkları, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetiminde Vizyoner Bakış, İnsan Kaynakları, İletişim ve Bilişim Sistemleri, Mali Mevzuat, Lojistik Uygulamalar ve Satınalma, Etkin Kaynak Yönetimi, Mevzuat Geliştirme ve Uygulama, SGK Ödeme Sistemleri şeklindedir.

İkincisi gerçekleşecek Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı’na Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, KİK gibi ilgili kurumların üst düzey yöneticileri başta olmak üzere üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının satınalma, tedarik, mali işler, stok, finansman, bilgi işlem birim sorumluları ve çalışanları, sağlık alanında ürün ve hizmet sunan firmaların katılımı bekleniyor.

Kongrede konuşmacılarının görüşlerinden kısa kısa…

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği finansal açıdan önemli
Dr. Şuayip Birinci / S.B. Müsteşar Yardımcısı
Sağlık Hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde taşınır mal maliyeti önemli bir unsurdur ve verimli kullanılması üreticiler, sağlık hizmet sunucuları ve hastalar açısından çok önemlidir. Verimsizliği ise hastalara sunulan hizmet kalitesinin düşmesine, sağlık hizmet sunucularının verimlilik kaybına, üreticilerin ise finansal küçülmelerine sebep olarak ülkemizin 2023 hedeflerine giderken atacağı adımları zorlaştıracaktır. Bu bakımdan bu kongre önemli bir başlangıç yaparak, konunun önemini gündeme taşımış oldu.

Doğru bir yol haritası çizilmesi açısından kongre önemli
Uzm. Dr. Zafer Çukurova / TKHK Başkanı
Sonuçta; Tedarik zinciri yönetiminde, başlangıcından sonuna kadar her halkanın yani; tedarikçisi, satın almacısı, lojistikçisi, stokçusu, bilgi işlemcisi, finansçısı, kullanıcısına kadar her aşamada herkesin değişik bir bakış açısının mutlaka oluştuğu zincirin kesintisiz ve aksamadan en hızlı şekilde en son kullanıcıya kadar etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürümesi için doğru bir yol haritası çizilmesi bakımından bu kongreyi önemli buluyorum.
Bu önemli toplantılarda ortaya koyulan vizyon, ortak akıl toplantısı sonuçları rapor halinde yayınlanarak buraya gelemeyenlerin de istifadesine sunulacaktır.

Taşınır mal yönetimi gerçekten üzerinde uzmanlaşma gereken bir konu
Prof. Dr. Alper Cihan/ Kongre Sekreteri ve İ.Ü. AUZEF Dekanı
Kongre öncesi ülkemizin gelecek başarı planlarında önemli aktivitelerden bir olacak Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Aktivitesi için kurulların şekillendirilmesi, zihin haritasının gözden geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için çalışmalar akademik camianın da katılımı ile sürdürülecek.
Taşınır mal yönetimi gerçekten üzerinde uzmanlaşma gereken, bu alanda özel yetişmiş akademisyenlerin ve saha elemanlarının olması gereken bir konudur. Geç kalınmış ta olsa, bu kongreyle birlikte konuya gereken önemin verildiğini görmemiz en büyük kazanımız olarak görüyorum.

Bu kongrede gündeme gelen konu ve sorunların takipçisi olacağız
Prof. Dr. Özkan Ünal / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Tıbbi cihazlarla ilgili, test kalibrasyon yönetmeliğinden tutun da bakım, onarım sözleşmeler yönetmeliğine pek çok mevzuat eksikliğimiz var. Bunlara öncelik vereceğiz.
Bu kurum tıbbi cihaz ve tıbbi tedarik sektörünün kalbi olmalı. Çünkü sektör hakikaten en rahat bizim kuruma ulaşabiliyor. Bize derdini anlatabiliyor. İstediği zaman gelip, görüşüyor ve dertlerini sıkıntılarını en rahat bize açıyor. O zaman Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Tedarik Zincirinin en önemli halkası olması gerekiyor. Bu yolda çalışarak, bu kongrede gündeme gelen konu ve sorunların da takipçisi olacağız.

Sektörün önünü açacak, üretimi teşvik edecek ihtiyaçlar belirlenmeli
Metin Genç / S.B. Müşaviri
Tıbbi tedarik zinciri yönetiminde tedarik/satınalma standartlarının belirlenmesi, uygulama standartlarının değişime açık olmakla birlikte, daha kalıcı ve sürdürülebilir yapıya dönüşmesi önemli. Tedarikçi bu konuda çok dertli. Önlerinde belli standartlar yok. Ödeme vadesinden, alım şartnamelerine kadar her yerde farklı uygulama var.
Sektörün önünü açacak, üretimi teşvik edecek şekilde ihtiyaç belirlemeden tutun, ödeme, satınalma, lojistik, stok takibi gibi konuların doğru yönetilmesi, standartlarının belli olması halinde bundan tüm sektör ve ülke karlı çıkar.

İlk fuara katılan firmalara ikinci fuarda öncelik tanınmalı
Zekeriya Avşar / Çapa Medikal Yönetim Kurulu Başkanı
‘Bu Kongrede Fuar Katılımı için gelecek yıl firmalar sıraya girecekler. Çoğu yer bulamayacak. Bu yıl zor şartlarda katılan firmalara gelecek yıl öncelik verilmesini öneriyorum…’