Türkiye’nin Önderliğinde Pakistan’da ‘Sağlıkta Dönüşüm’ Başladı

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Pencap Hükümeti arasında yapılan mutabakata istinaden hazırlanan “Pencap Sağlık Sisteminin Dönüşümü Ortak Eylem Planı Mutabakat Zaptı” gereğince yapılacak PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı & Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu; iki ülke arasındaki büyük ve kalıcı bir işbirliğinin yanı sıra ticari fırsatlar oluşturacak.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Pakistan Pencap Eyaleti Hükümeti himayelerinde, Pakistan ve Türkiye arasında sağlık alanındaki işbirliğini geliştirme ve en yeni teknoloji uygulamalarıyla medikal sektör deneyimlerini paylaşmak amacı ile 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında, Pakistan Lahore International Expo Center’da, PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı & Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu yapılacak. Etkinlik, Pakistan Pencap Eyaleti Sağlık Sisteminde başlatılan büyük dönüşüm için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Kasım 2016 tarihinde Pakistan ziyaretleri esnasında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Pencap Hükümeti arasında yapılan görüşmelerde varılan mutabakata istinaden Pencap Sağlık Sisteminin Dönüşümü Ortak Eylem Planı Mutabakat Zaptı hazırlanmıştı. Pakistan’ın 90 milyon nüfusuyla en büyük eyaleti olan Pencap Eyaleti Hükümeti ile Türkiye arasında gerçekleşen, sağlık sektöründe daha yakın işbirliği protokolü ile mutabakat zaptı gereğince yapılacak PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı & Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu; iki ülke arasında büyük ve kalıcı işbirliğinin yanı sıra ticari fırsatlar oluşturacak. Bu etkinliklerle, mutabakat zaptının önemli bir ayağı hayata geçmiş olacak.

Türkiye’nin sağlık alanındaki bölgesel liderlik konumu ve hedefleri doğrultusunda Türk firmalar, PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı ile Pakistan sağlık sektöründe aktif rol üstlenmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarının uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirildiği ve sağlık alanında geliştirdiği sistemler ve projelerin örnek alındığı şu günlerde, PAKMEDICA ile üreticisinden sağlık hizmet sunucusuna, yatırımcısından uygulayıcısına kadar sağlık sistemlerinin kurgulanmasında yer alan tüm paydaşlar için Pakistan’ın kapıları aralanıyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE BÜYÜK FIRSATLAR ÜLKESİ: PAKİSTAN
Türkiye’nin stratejik önem arz eden sektörlerinden biri olan “Sağlık Turizmi” sektörünün de etkinliklerde aktif olarak yer alması planlanıyor. 200 Milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Pakistan ve 20 Milyon’luk şehri olan Lahor’da Sağlık Turizmi ciddi bir potansiyel barındırıyor.

Sağlık alt yapısı ve hizmet sunumu bakımından Türkiye’den çok geride olan Pakistan’da varlıklı kesim tedavi için ülke dışını tercih ediyor. Pakistanlı hastalar tedavi için en çok İngiltere’ye gitmekte olup, İngiltere’nin ülkede Sağlık Turizmi konusunda ciddi faaliyetleri bulunmaktadır ki, bu da bu bölgenin Sağlık Turizmi alanında ciddi bir potansiyel barındırdığını teyit eder nitelikte…

Türkiye Pakistan arasındaki dostluk, kadim bir geçmişe dayanmakla birlikte, bu dostluk iki ülke arasında ticari iş birliğine istenen seviyede yansımamıştır. Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımızın PAKMEDICA’ya katılarak sağlık hizmetlerinde yaptıkları başarılı çalışmaları anlatmaları, ticari iş birlikleri fırsatları oluşturmaları ve nihai olarak gelişmiş ülkelere giden Pakistanlı Sağlık Turistlerini Türkiye’ye davet etmeleri beklenmektedir. İki ülke arasında günlük düzenli uçuşlar yapılmakta olup, ülkemize tatil amaçlı gelen Pakistanlı turist sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

TÜRK MEDİKAL FİRMALARI PAKİSTAN PAZARINA PAKMEDICA İLE GİRECEK
Türk sağlık, medikal ve kozmetik sektörlerinde hizmet sunucu, üretici ve ihracatçı firmaların katılımının hedeflendiği PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı, Türkiye’nin sağlık alanında bölgesinin odak ve lider ülkesi konumunu güçlendirme amacı ile bölge coğrafyasındaki tüm ülkelerle işbirliği hedefi güdüyor. Pakistan ve Türkiye arasındaki sağlık alanındaki ilişkileri ve işbirliği için zemin hazırlayan PAKMEDICA, klasik bir fuar olmasının ötesinde sektörel çözüm toplantıları, B2B ve Bir-E-Bir görüşme kurgusu ile Pakistan Pazarının hedef alıcıları ile direkt görüşme imkanı ve interaktif çözümler sunuyor.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Pakistan, BRICS ülkeleri ile birlikte 21. yüzyılda dünyanın büyük ekonomilerinden biri olma potansiyeline sahip Next Eleven’dan biri olarak öne çıkıyor. Pakistan pazarı konusunda sağlık hizmet sunumunun iyileştirilmesi, aile hekimliği sistemine geçilmesi, hastalık erken uyarı sistemleri, acil sağlık müdahale, hemşirelik ve paramedik eğitimi ve sağlık eğitimi gibi çeşitli alanlarda işbirliği başlatıldı.

Türkiye’nin sağlık sektöründe başarılarının uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirildiği, sağlık alanında geliştirdiği sistemler ve projelerin örnek alındığı şu günlerde, PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı, önemli bir görev üstenerek, Pakistan’ın da üreticisinden sağlık hizmet sunucusuna, yatırımcısından uygulayıcısına kadar sağlık sistemlerinin kurgulanmasında yer alacak tüm partnerler için bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak bir Pazar için kapıları aralıyor. Ekonomi Bakanlığının Türk firmalarını bireysel teşvikler kapsamında yüzde 50 oranında desteklediği PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı, Pakistan Türkiye sağlık iş forumu, B2B ve Bir-e-Bir görüşmeler, sağlık yönetimi çalıştayları, sektörel workshoplar, yuvarlak masa toplantıları etkinlikleri ile ihracatçı ve yatırımcı firmalar için avantajlar sağlıyor.

B2B ve BİR-E-BİR GÖRÜŞMELER
B2B ve Bir-E-Bir görüşmeleri ile sağlık sektörü profesyonellerini kendi aralarında bir araya getirebildiği gibi, katılımcılar ile sağlık sektörünü de buluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede etkinlikle ilgili farklı çalışma başlıklarında B2B görüşmelerinin planlaması yapılacak. Görüşmecilerin ön başvuruları doğrultusunda görüşmecilere özel konu başlıklarının belirleneceği etkinlikle, birlikte çalışma noktasında ihtiyaçlar belirlenerek işbirliği ve yatırım imkanları değerlendirilecek.

SEKTÖREL ÇÖZÜM TOPLANTILARI / SECTORIAL SOLUTION MEETINGS
Pakistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile sektör temsilcileri bir araya gelerek mevcut sağlık sisteminin çalışmaları, tedarik zinciri yönetimleri gibi konular düzenlenecek sektörel çözüm toplantıları, paneller, yuvarlak masa toplantıları ile ortak yatırım ve ihracat fırsatları değerlendirilecek. Yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında kurslar düzenlenecek. Toplantılar şu sektörleri kapsayacak:

• İlaç ve Eczacılık
• Tıbbi Cihaz ve Hastane Donanımı
• Tıbbi Sarf ve Medikal Malzeme
• Sağlık Bilişimi ve Health IT
• Sağlık Yatırımları (Şehir Hastaneleri, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat)
• Kozmetik ve Kişisel Sağlık ve Bakım Ürünleri
• Sağlık Turizmi
• Sağlık Eğitimi

http://www.pakmedica.com