Pakistan’da büyük bir sağlık dönüşümü hareketi başladı

Pakistan, sağlık sisteminde dönüşüm, sağlık yatırımları, kamu-özel ortaklığı projeleri gibi eylem planlarında Türkiye’yi örnek alacak. Bu amaçla hükümetler nezdinde yapılan anlaşmalar ve protokollerle Pakistan sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin deneyimlerini paylaşması ve öncü rol üstlenmesi bekleniyor. Pakistan Pencap Hükümeti devlet hastanelerini özelleştirme ya da özel sektöre devretme konusunda düğmeye bastı.
Pakistan’dan Türkiye’ye sağlık turizmi konusunda da Türk sağlık hizmet sunucularının önü açık… Siyasi nedenlerle Pakistan’dan Hindistan’a gidişlerinin güçlüğü ile birlikte Pakistan’da ekonomik durumu iyi olan varlıklı kesimin sağlık hizmeti almak üzere başta İngiltere olmak üzere daha çok Batı ülkelerine gidiyor. Ülkede karaciğer, onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, organ nakli gibi konularda ciddi hasta potansiyeli bulunuyor. Bu kitlenin yönünü Türkiye’ye çevirmek için Türk sağlık sektörünün Pakistan’ı gündemine alması gerekmekte…
Ayrıca, ülkede tek kullanımlı güvenli enjektörden hastane karyolasına kadar her kademede tıbbi malzeme açığı bulunuyor. Bu açığı Türk firmalarının doldurması için Pakistan’ın hedefleyen tüm firmalarımızı PAKMEDICA Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarına bekliyoruz.